Kto nie musi odśnieżać chodników przed domem?

Chodnik to część drogi publicznej służąca do ruchu pieszego. Temat odśnieżania chodników stał się tej zimy bardzo aktualny. Wszędzie jest ślisko i biało, więc ludzie codziennie muszą zmagać się ze śniegiem i lodem. Zgodnie z prawem obowiązek dbania o chodniki spoczywa na właścicielach posesji przylegających do chodnika. Dotyczy to wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania

Kto nie musi odśnieżać chodników przed domem?
Do obowiązków właściciela posesji nie należy sprzątanie chodnika w szczególnym wypadku – jeśli między granicą posesji a chodnikiem znajduje się trawnik czy pas miejskiej zieleni. Właściciel nieruchomości, jak wynika z przepisów, nie musi również uprzątać chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów. Prawo mówi więc, że jeśli naszą posesję od chodnika oddziela pas miejskiej zieleni, to nie musimy go odśnieżać, bo to problem miasta czy gminy. Jednak w związku z tym przepisem zaistniało wiele wątpliwości związanych np. z szerokością pasa zieleni. Decyzje są różne, w zależności od postanowień władz gminnych czy miejskich, ale nie rozwiązują one problemu.

Jeżeli chodzi o pozostałych właścicieli przyległych nieruchomości to nie ma wyjątków, odśnieżanie chodników obowiązuje wszystkich, nawet osoby starsze, niedołężne lub chore. Wprawdzie, jeżeli ktoś nie jest w stanie samodzielnie pracować, może wynająć kogoś lub poprosić o pomoc. Nie zawsze jednak stać nas na zapłacenie komuś za wykonanie tej usługi. Co gorsze, zgodnie z przepisami powinno się natychmiast usuwać śnieg, więc właściciele posesji mają w każdej chwili być gotowi do pracy, zwłaszcza, gdy opady śniegu są obfite. Wynika z tego, że najlepiej byłoby siedzieć w domu i obserwować pogodę, wychodząc w zależności od intensywności opadów śniegu nawet kilka razy dziennie. Jeżeli bowiem właściciel nie wywiązuje się z obowiązku uprzątnięcia chodnika, wtedy może być na niego nałożona grzywna. Najczęściej tego rodzaju kary nakładane są w drodze mandatu przez strażników miejskich. Właściciele nieruchomości muszą więc ciężko pracować (bo odśnieżanie nie należy do prac lekkich) i pracę tę wykonują dla innych, ale nie otrzymują za to żadnych korzyści, a muszą jeszcze ponosić dodatkowe koszty (zakupić narzędzia, piasek, sól). Jeżeli natomiast nie będą wykonywać swoich obowiązków mogą zostać ukarani.

Również za skutki wypadków, które będą spowodowane nieuprzątniętym chodnikiem odpowiedzialny jest właściciel. A więc jeśli ktoś nie zadbał o odśnieżenie czy posypanie solą chodnika, a ktoś inny złamał rękę czy nogę, bo się na nim pośliznął, sprawa może trafić nawet do sądu. Poszkodowany może, oprócz odszkodowania, zażądać od właściciela posesji zwrotu kosztów leczenia, a nawet renty w razie utraty zdrowia lub kalectwa.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *